Árnyékok

Magashegyi Underground

album cover image for the song Árnyékok by Magashegyi Underground
hát elszöktem
so I escaped
az aszfalt romok alól
from under the asphalt ruins
mert hallottam
because I heard
az erdő zúgását
the humming of the woods
te úgy jöttél
you came so
mint víz elé sziklafal
like cliff in front of water
az örvénylő idő
the whirling time
kővé vált
turned to stone
csend nőtte be
silence overgrew
azóta a mohát
since then the moss
nincs többé
there's no more
napfényből függőágy
hammock of sunlight
nincs illat már
there's no more scent
nincs szín a fák ágain
there's no color on the branches of the trees
egy megsárgult fényképről
from a yellowed photograph
nézek rád
I look at you
úgy volt hogy egyszer majd látom
It was so that once I will see it
az árnyékom
my shadow
úgy lép elém
steps in front of me so
hogy ott áll
that it stands there
színes ruhában
in colorful clothing
hogy én ő vagyok
that I am him
ő meg én
and he is me
folyt lüktetve a medrében a patak
the creek was flowing throbbingly in its course
szél fésült
wind combed me
meg is karcolt minden ág
even scratched me every branch
egy ösztön láng azt mondta
an instinct flame said
nincs már tovább
it is no more
csak felgyulladt
it just flared up
és rögtön elfújták
and immediately it got blown away
nézd, úgy issza a gyökér be az esőt
look, like that the root soaks up the rain
mint ottfelejtett ócska fürdőkád
like there forgotten shabby bathtub
emlékezz
remember
égjen beléd jól a kép
let the image burn into you well
kövessen
let it follow you
mint test az árnyékát
like body its shadow
úgy volt hogy egyszer majd látom
It was so that once I will see it
az árnyékom
my shadow
úgy lép elém
steps in front of me so
hogy ott áll
that it stands there
színes ruhában
in colorful clothing
hogy én ő vagyok
that I am him
ő meg én
and he is me
úgy volt hogy egyszer még látlak
It was so that once I will still see you
árnyék vagy
you are shadow
úgy lépsz elém
you step in front of me so
nézed csak
you just watch
színes ruhában
in colorful clothing
hogyan leszek az árnyékod én
how I become your shadow
úgy volt hogy egyszer még látlak
It was so that once I will still see you
árnyék vagy
you are shadow
úgy lépsz elém
you step in front of me so
nézed csak
you just watch
színes ruhában
in colorful clothing
hogyan leszek az árnyékod én
how I become your shadow

SPEED

slownormal

AUTO SCROLL

FONT SIZE

100%