Őszi strand

Jónás Vera

album cover image for the song Őszi strand by Jónás Vera
most másfelé
now the other way
megyünk tovább
we go forward
a közös út
the common path
itt véget ér
here ends
bár te voltál
though you were
a tétovább
the more indecesive
mégis búcsút intettél
still you waved goodbye
úgy éreztem jó volt még
I felt it was still good
bár tényleg
although really
kissé jobb volt rég
it used to be somewhat better
de ugyanúgy
but all the same
velem voltál
you were with me
nem tudtam
I didn't know
mert nem mondtad
because you didn't say
nem hittem
I didn't believe
hogy elmúlhat
that it can pass
a vakító gyönyörű nyár
the blinding gorgeous summer
halványabb a nap
the sun is paler
más úton halad
moves on a different path
üres minden
everything is empty
mint egy őszi strand
like an autumn beach
múló nagy kaland
passing big adventure
a nap
the sun
más úton halad
moves on a different path
üres minden
everything is empty
mint egy őszi strand
like an autumn beach
múló nagy kaland
passing big adventure
csak magam vagyok
I'm just myself
kihalt a part
the coast is deserted
csak szürke sár
just gray mud
hulló levél
falling leaf
nem sírok én
I'm not crying
de a szemembe mart
but my eyes were burnt by
a bús napernyőt lengető szél
the wind moving the sad parasol
úgy éreztem jó volt még
I felt it was still good
bár tényleg
although really
kissé jobb volt rég
it used to be somewhat better
de ugyanúgy
but all the same
velem voltál
you were with me
nem tudtam
I didn't know
mert nem mondtad
because you didn't say
nem hittem
I didn't believe
hogy elmúlhat
that it can pass
a vakító gyönyörű nyár
the blinding gorgeous summer
halványabb a nap
the sun is paler
más úton halad
moves on a different path
üres minden
everything is empty
mint egy őszi strand
like an autumn beach
múló nagy kaland
passing big adventure
a nap
the sun
más úton halad
moves on a different path
üres minden
everything is empty
mint egy őszi strand
like an autumn beach
múló nagy kaland
passing big adventure
halványabb a nap
the sun is paler

SPEED

slownormal

AUTO SCROLL

FONT SIZE

100%